Kategorie

Lampy Sompex

Zachęcamy do zapoznania się z oprawami firmy Sompex. Są to lampy dla najbardziej wymagających klientów.

Lampy ogrodowe Leds-C4

Najważniejsza dla Ciebie jest jakość wykonania oraz styl, nie cierpisz kompromisów, a ogród to Twoje oczko w głowie? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Leds-C4.

Lampy Azzardo

Zapraszamy do świata ekskluzywnych lamp i polskich cen.
Lampy Azzardo to nowoczesne wzornictwo, niespotykane kształty stanowiące wyszukane uzupełnienie Twojego wnętrza.

Ekskluzywne oświetlenie SINUS

Z przyjemnością informujemy, że oferta naszego sklepu wzbogaciła się w ekskluzywne lampy SINUS lighting. Lampy SINUS to wysoka jakość w przystępnej cenie, oprawy oświetleniowe o unikalnym designie łączącym nowoczesność i stylową elegancję.

Lampy CHORS

CHORS jest marką produkowanych przez Fabrykę Artystyczną opraw oświetleniowych. Lampy tego producenta łagodnie komponują się z otoczeniem, nadając niepowtarzalną atmosferę oświetlanemu pomieszczeniu.

Lampy Light Prestige

Nowe, oczywiście niższe ceny na oprawy Light Prestige! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Pliki cookie

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.

Bestsellery Blasku Lamp

Plafon kryształowy TIMESY 8042-17
428,00 PLN
zobacz więcej

Chmura tagów

zamówienia sklepu leds zamawiającego umowy italux zamawiający lampy kinkiet przez plafon led światła internetowego lampa wisząca azzardo sprzedaży zapytaj

Informacja o plikach cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.blasklamp.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.blasklamp.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. Pani Alicja Smolana prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SMOLANA ALICJA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ALiS” pod adresem: ul. Młyńska 11, 47-470 Krzanowice, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 753-222-37-73, REGON: 241589463, e-mail: sklep@blasklamp.pl, zbiór danych osobowych klientów został zgłoszony do rejestracji GIODO, nr wniosku 33620616.

3. Każdy z Użytkowników i Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy i/lub utworzenia Konta Zamawiającego.

4. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym w dwóch wariantach:

a.a) dokonanie Zamówienia bez rejestracji – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego (tzw. Szybkie zamówienie) podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia;

a.b) dokonanie Zamówienia z rejestracją – Zamawiający dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Zamawiający podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy numer telefonu, e-mail. W przypadku, gdy Zamawiający chce, aby zostały wystawiane faktury dokumentujące zakupy Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres jej siedziby oraz NIP. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia.

5. Zarejestrowany Zamawiający Sklepu internetowego ma możliwość zalogowania się poprzez stronę Sklepu internetowego weryfikując się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Dane osobowe Zamawiających w Sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym.

7. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego za pomocą Loginu i Hasła na stronie Sklepu internetowego, bądź też poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.

8. Zamawiający ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem maila lub pisemnie. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w ust. 2. niniejszej Polityki oraz w Sklepie internetowym w zakładce KONTAKT.

9. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail, Loginu, czy Hasła w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

10. Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających i subskrybentów newslettera Sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

11. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zamawiającego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

12. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

13. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów Sklepu internetowego i bazy odbiorców newslettera.

14. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.